Domov

    O nás

    Obsah výcviku

    Praktické jazdy

    Kurz prvej pomoci

    Cenník

    Galéria

    Kontakt

 

CENA: 

A1 - 300€

A - 450€

B - 570 vrátane kurzu prvej pomoci!

RB-C - 1000€

RC-D - 550€

RC-E - 550€

T - 350€

Pred začatím kurzu je potrebné predložiť doklad o lekárskej prehliadke žiadateľa. Počas kurzu absolvujete kurz prvej pomoci ktorý Vám zabezpečíme.

Pred skúškou sa dokladá kolková známka v hodnote 33€

 

Možnosť splátok cez